F220612TN21-1024×640.jpg

United Arab List party MK Mansour Abbas arrives to a conference at the Reichman University in Herzliya, June 12, 2022. Photo by Tomer Neuberg/Flash90 *** Local Caption *** ëðñ
àåðéáøñéèä
øééëîï
äøöìéä
îãáø
îãáøéí
îðñåø òáàñ