F190323BAFF09-1024×640.jpg

Israeli soldiers guard at the Israeli side of the Quneitra Crossing, in the Israeli Syrian border, in the Golan Heights on March 23, 2019. Photo by Basel Awidat/Flash90 *** Local Caption *** ñåøéä
âáåì
÷åðèøä
ëåðèøä
àùï
ùøéôä
çééìéí
ôúéçä
âáåì
ùîéøä
âáåì