F211219ESPOOL04-e1640719811988-1024×640.jpg

Israeli Prime Minister Naftali Bennett leads a cabinet meeting at the Prime Minister’s Office in Jerusalem on December 19, 2021. Photo by Emil Salman/POOL ***POOL PICTURE, EDITORIAL USE ONLY/NO SALES, PLEASE CREDIT THE PHOTOGRAPHER AS WRITTEN – EMIL SALMAN/POOL*** *** Local Caption *** éùéáú îîùìä
øàù äîîùìä ðôúìé áðè
ôâéùä
øàùåðä
÷áéðè
ùåìçï
ùøéí