F150424NS130-1024×640.jpg

Israelis board a “Kavim” public transport bus, on the main street in the central Israeli city of Petah Tikva, June 24, 2015. Photo by Nati Shohat/FLASH90 *** Local Caption ***
ôúç ú÷ååä
ôúç ú÷åä
úðåòä
àåèåáåñ
çééí òåæø
÷ååéí