F220111YS26-1024×640.jpg

Israelis wait for a COVID-19 rapid antigen test, at a Magen David Adom drive through complex in Jerusalem, on January 11, 2022. Photo by Yonatan Sindel/Flash90 *** Local Caption *** îëåðéåú
îñéëåú
îâï ãåã àãåí îã”à, àøâåï ääöìä ùì éùøàì
÷åøåðä
åéøåñ
îâéôä
îëåðéåú
úåø