F220606YS25-e1654517118206-1024×640.jpg

Finance Minister and Israel Beytenu party chairman Avigdor Liberman speaks during a faction meeting at the Knesset, the Israeli parliament in Jerusalem, on June 6, 2022. Photo by Yonatan Sindel/Flash90 *** Local Caption *** ëðñú
éùéáú ñéòä
àáéâãåø ìéáøîï
éùøàì áéúéðå
ùø äàåöø