F191225TNFF16-e1609090612655-640×400.jpg

Blue and White party chairman Benny Gantz, Blue and White party co-chairmen Yair Lapid and Blue and White party member Gabi Ashkenazi at a Blue and White faction meeting in Ramat Gan on December 25, 2019. Photo by Tomer Neuberg/Flash90 *** Local Caption ***
áçéøåú
éùéáú ñéòä
ëçåì ìáï
áðé âðõ
éàéø ìôéã
âáé àùëðæé