F220503ST03-e1651585114525-1024×640.jpeg

A man visits a grave of a loved one at Haifa Military Cemetery, May 3, 2022, Israeli Memorial Day begins tonight. Photo by Shir Torem/Flash90 *** Local Caption *** ãâìåï
ãâìåðéí
çééì
çééìéí
éåí äæéëøåï
çììé öäì
éåí äæëøåï
çéôä