F210125YA30-e1613506366737-1024×640.jpg

The departure hall at the almost empty Ben Gurion International Airport near Tel Aviv on January 25, 2021. Photo by Yossi Aloni/Flash90 *** Local Caption *** åéøåñ
÷åøåðä
îâôä
ñéï
ùãä úòåôä
îñëåú
îñëä
ñâø
éåöàéí