F201010TN13-400×250.jpg

Israelis protest against Israeli prime minister Benjamin Netanyahu, at Dizengoff Square Tel Aviv on October 10, 2020. Photo by Tomer Neuberg/Flash90 *** Local Caption *** ùîàì
îùèøä
úì àáéá
ãéæéðâåó
äôâðä
ãâìéí äùçåøéí
áðéîéï ðúðéäå
øàù äîîùìä