F190529GE01-e1610444725326-1024×640.jpg

The Israeli and the American flags are seen during a visit of Ron DeSantis, governor of Florida, in Gush Etzion, on May 29, 2019. Photo by Gershon Elinson/Flash90 *** Local Caption *** áé÷åø
àîøé÷àé
âåù òöéåï
îá÷ø
ôìåøéãä
ùèçéí
äúðçìåéåú
øåï ãñðèéñ
ãâì
éùøàì
àîøé÷ä