F200104FFFF014-1024×640.jpg

The Israeli Premier League match between Beitar Jerusalem and Hapoel Ironi Kiryat Shmona at the Teddy Stadium in Jerusalem on Janaury 4, 2020. Photo by Flash90 *** Local Caption *** áéúø éøåùìéí
áéú”ø éøåùìéí
ëãåøâì
ìéâä
ìéâú äòì
ñôåøè
àéöèãéåï
ñôåøè
÷øééú ùîåðä